ŠtudijŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola zagotavlja

  • Aktualizirana inženirska in UPORABNA ZNANJA.

  • Tehniško specializacijo, ki jo diplomant/ka dokaže z nazivom INŽENIR/ka.

  • Odlične študijske pogoje in možnosti z NAJSODOBNEJŠO OPREMO.

  • Visoko stopnjo ZAPOSLJIVOSTI zaradi povezanosti študijskega procesa s podjetji.

 Značka 20let

Na Višji strokovni šoli poteka študijski proces v več različnih programih, ki so primerni za mlade in odrasle. Vsi, ki so v preteklosti pridobili katerokoli srednješolsko izobrazbo lahko dosežejo na Višji strokovni šoli še bistveno več. Študij je namreč usmerjen v pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj.

Študentje zato lahko izkoristijo vse svoje izkušnje ter znanja in slednje nadgradijo s praktičnim delom v laboratorijih in v podjetjih.

Študijski proces sestavlja predavanja, praktične vaje in usposabljanje na delovnih mestih v enakih deležih. To pomeni, da je študijski proces naravnan izrazito uporabno saj poteka le slaba tretjina celotnega dela v predavalnicah.

Uporabno vrednost nabora premišljeno izbranih in podanih specialističnih in uporabnih vsebin dopolnjujejo organizacijska, poslovna in druga interdisciplinarna znanja.

Informatika – moč informacij (predstavitveni film)

Informacijska družba potrebuje kadre s številnimi uporabnimi znanji s področja informatike in računalništva. Študijski program informatike ponuja vsa potrebna znanja iz informacijsko komunikacijskih tehnologij, infrastrukture in pripadajočih storitev.

Mehatronika – sinergija tehnike (predstavitveni film)

Podjetja potrebujejo inženirje z znanji iz projektiranja, izdelave in vzdrževanja vsakovrstnih avtomatiziranih sistemov v katere so vključeni elementi informatike, mehanike, strojništva in elektronike. Program mehatronike z interdisciplinarnim študijem elektrotehnike, strojništva in računalništva zagotavlja združevanje različnih tehniških znanj in njihovo aplikacijo v praksi.

Podeželje in krajina – trajnostni razvoj podeželja

Na podeželju poleg živinoreje, vinarstva, poljedelstva za obstoj in razvoj potrebujemo tudi dodatne dejavnosti npr. turizem in ekologijo. Vse to pa so naravno pogojene poslovne možnostmi, katerih študij ponuja program Upravljanja podeželja in krajine. Zato je ta usmerjen v možnosti in priložnosti, ki jih ponuja naše sredozemsko okolje, podnebje in narava.