VSŠ vidno sooblikuje podobo višjega šolstva v RS. V predstavitvenem zborniku, ki bo izdan ob 20 letnici višjega šolstva, bo predstavljen tudi

Luka Manojlović, inženir informatike.

Luka je dosegel naziv Microsoft Most Valuable Professional za več področij. Je strokovnjak za reševanje kompleksnih problemov na področju IKT, npr.: skrbništvo in delo z IKT sistemi v številnih goriških podjetjih. Kot predavatelj sodeluje na konferencah ter je nosilec različnih projektov: vzpostavitev brezplačnega brezžičnega omrežja v Novi Gorici (wlan.novagorica.eu – 100 delujočih točk), e-Hiša, e-Center. Kot družbeno odgovoren podjetnik skrbi za vzorno izvajanje praktičnega izobraževanja študentov ŠC Nova Gorica, Višje strokovne šole.