Vpis 2010/11

Vsi kandidati, ki jih zanima študij TŠC Nova Gorica, Višji strokovni šoli lahko oddajo informativno prijavo v e-obliki na tem naslovu:

https://vss.tsc.si/prijavavss

Informativna prijava nikomur ne zagotavlja prosto vpisno mesto v nobenem izmed načinov študija. S pomočjo informativne prijave bomo kandidate za študij dodatno obveščali o možnostih za vpis in poteku vpisa.

Dodatne informacije:

- Redni študij

- Izredni študij

- Tuji državljani (redni in izredni študij)

IZREDNI NAČIN ŠTUDIJA

Vsi kandidati za izredni študij na TŠC Nova Gorica, Višji strokovni šoli se lahko vpisujejo neposredno na Višji strokovni šoli na Erjavčevi 4a v Novi Gorici od 1. septembra do 1. oktobra. Vpis poteka do zapolnitve prostih mest.

Prosta mesta v izrednem načinu študija po končanem 1. vpisnem roku je TŠC Nova Gorica, Višji strokovni šoli:

 • Informatika: 38
 • Mehatronika: 40
 • Upravljanje podeželja in krajine: 27

Ob vpisu morajo kandidati za vpis prinesti s seboj:

 • maturitetno spričevalo ali spričevalo o poklicni maturi (ali srednješolsko diplomo)
 • veljaven osebni dokument,
 • eno fotografijo za dokumente,
 • izpolnjeno eno od izjav o plačniku šolnine (samoplačniki ali podjetje).

Če vas vpisuje pooblaščenec, naj ta prinese tudi vaše pisno pooblastilo.

Za elektronski indeks nam morate ob vpisu posredovati tudi fotografijo za dokument v elektronski obliki. Zahteve so naslednje:

 • Velikost cca. 75 KB, format JPG, razmerje 35 x 45.
 • Fotografijo pošljite na naslov vss@tsc.si, zadeva: SLIKA.

Dodatne informacije povezane z vpisom: 05 3308770 ali vssreferat@tsc.si

Dokumenti povezani z vpisom v izredni način študija:

Izjavi o plačilu šolnine (podjetja, fizične osebe)

Cenik (višina šolnine)

REDNI NAČIN ŠTUDIJA

Prostih vpisnih mest za redni način študija po končanem 2. prijavnem roku ni več. 

TŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola bo:

 • začela s postopkom vpisa potem ko bo dobila vse potrebne podatke o sprejetih e-prijavah iz Višješolske prijavne službe,
 • ob vpisu bo preverila izpolnjevanje vpisnih pogojev kandidatov, ki so bili sprejeti (spričevala) in
 • pridobila pisno izjavo od kandidata, da ni še nikoli ponavljal oz. zamenjal študijskega programa na višješolskem študiju.

O terminu (datum, ura, lokacija) vpisa bodo vsi sprejeti kandidati pravočasno obveščeni.

Vpisnina za redni študij v vseh višješolskih študijskih programih na TŠC Nova Gorica v skladu s cenikom 2010/11, ki ga je sprejel Svet javnega-vzgojnoizobraževalnega zavoda TŠC Nova Gorica znaša 200,00 EUR. Vpisnina obsega vse stroške nastale v povezanavi s študijem v vseh letnikih, ki jih ne krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Stroški npr. fotokopiranje, posredovanje gradiv v e-obliki, ogled določenih sejmov in nekatere druge ugodnosti.

 

VPIS TUJIH DRŽAVLJANOV

Vpis tujih državljanov za redni in izredni študij bo potekal na šoli brez predhodnih prijav. Kandidati za za vpis morajo oddati vlogo za vpis v skladu z navodili, ki jih najdete tukaj:

http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/priznavanje_izobrazevanja_enicnaric/priznavanje_in_vrednotenje/#c335

Vpis tujih državljanov poteka do zapolnitve prostih mest.