Višja strokovna šola je v skladu s 45. členom Zakona o višješolskem izobraževanju in ustanovnim aktov ŠC Nova Gorica med 23. in 25. oktobrom 2018 izvedla volitve za predstavnike Študentov v Svet zavoda Šolskega centra Nova Gorica ter predstavnike študentov v Študentski svet Višje strokovne Šole.

Volitev se je od 246 volilnih upravičencev udeležilo 131 Študentov (53 %).

V Svet zavoda ŠC Nova Gorica so bili izvoljeni kandidati:  Andraž Kogovšek, Ivan Žagar in Dejan Bončina.

V Študentski svet ŠC Nova Gorica, Višje strokovne šole so bili izvoljeni: Lea Marković, Klara Šuligoj, Luka Šaver, Peter Hvalič in Andraž Kogovšek.

Vsem izvoljenim kandidatom čestitamo in želimo uspešno delo!

Ingrid Kragelj, mag., predsednica Komisije za izvedbo volitev na Višji strokovni šoli