V projektu Izpopolnjevanja CiljajVišje!, v katerem kot partner sodelujemo tudi Višja strokovna šola, bomo sodelovali pri izvedbi 10 usposabljanj s področja uporabe IKT, pripravi višješolskih programov in sodelovanju z delodajalci.

Osnovne informacije o projektu Izpopolnjevanja CiljajVišje!.