Višja strokovna šola je edina šola v RS, ki je doslej prejela diplomo za odličnost.