O ŠOLI

Predstavitev Višje strokovne šole

Odlikuje nas strokovnost, majhnost, prilagodljivost in usmerjenost na posameznika. Z dveletnimi višješolskimi študijskimi programi, ki so usmerjeni v praktično usposobljenost diplomantov, smo alternativa akademsko usmerjenim študijskim programom visokih šol in fakultet.
Egon Pipan, ravnatelj Višje strokovne šole
Informatika, Mehatronika, Upravljanje podeželja in krajine

Študijski programi

Študij na Višji strokovni šoli je usmerjen v pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj. Študijski proces sestavljajo predavanja, vaje in usposabljanje s praktičnim delom v laboratorijih in v podjetjih. Uporabno vrednost nabora specialističnih in uporabnih vsebin dopolnjujejo organizacijska, poslovna in druga interdisciplinarna znanja.

Kontakt

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI (vodstvo šole, zaposleni, knjižnica, računovodstvo)

Kontakt

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI (vodstvo šole, zaposleni, knjižnica, računovodstvo)

Dokumenti

Študijski koledar, publikacija, pravilniki, Nakvis, poslovnik

Dokumenti

Študijski koledar, publikacija, pravilniki, Nakvis, poslovnik

Vizija in poslanstvo

Vrednote, poslanstvo, vizija in strategija VSŠ

Vizija in poslanstvo

Vrednote, poslanstvo, vizija in strategija VSŠ

Kakovost

Dokumenti, povezani s procesom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti

Kakovost

Dokumenti, povezani s procesom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti

Projekti

Poleg osnovnega študijskega procesa smo vključeni tudi v številne druge podporne procese.

Projekti

Poleg osnovnega študijskega procesa smo vključeni tudi v številne druge podporne procese.

Organi VSŠ

Predstavitev organiziranosti, organov VSŠ in njihovega delovanja

Organi VSŠ

Predstavitev organiziranosti, organov VSŠ in njihovega delovanja

Tutorstvo

Bi rad postal tutor za nek študijski predmet? Potrebuješ učno pomoč?

Tutorstvo

Bi rad postal tutor za nek študijski predmet? Potrebuješ učno pomoč?

Higher Vocational College Nova Gorica

About us

Higher Vocational College Nova Gorica

About us
Skip to content