Vse študente, ki jih zanima zaključek študija vabimo, da se osebno oglasijo na šoli ali nas pokličejo na šolo 056205770 ali napišejo e-pošto na naslov vss@scng.si

S tem v zvezi objavljamo tudi nekaj možnih predlog tem diplomskih nalog:

 • Analiza uporabe X programske opreme
 • Pristopi pri razvoju novega izdelka v podjetju
 • Učinkovita povezava razvoja, tehnologije in komerciale
 • Izdelava spletne strani za turistično kmetijo, kmečki turizem, podjetje, samostojnega podjetnika, društvo…
 • Upravljanje računalniških sistemov na daljavo
 • Varnostno kopiranje v oblaku
 • Starševski nadzor mobilnih naprav
 • Razvijanje X storitve kot dopolnilne dejavnosti na slovenskih kmetijah
 • SWOT analiza uvajanja socialnega podjetništva v Sloveniji
 • Uvajanje ekološke, lokalne in zdrave prehrane v osnovne šole in vrtce
 • Aplikacija za e-teste
 • Izdelava mobilne aplikacije za X
 • Mala otočna elektrarna na veter ali sonce
 • Vakuumsko vpetje obdelovancev na strojih in pri prenašanju bremen
 • Pregled senzorjev v mehatroniki
 • Humanoidna robotika
 • Vodenje sistema x z osebnim računalnikom, pametnim telefonom
 • Informacijski sistem za upravljanje in odločanje v poslovnem sistemu (praktičen primer na kmetiji, v podjetju…)
 • Načrtovanje informacijskega razvoja na kmetiji
 • Poslovni načrt za X (predvsem področje kmetijstva in dodatnih dejavnosti na podeželju)
 • Samooskrba ali tržna proizvodnja na živinorejski kmetiji
 • Spremljanje zdravstvenega stanja živali v reji v hlevu in na pašniku
 • Vzroki opuščanja reje mlečnih krav na področju X
 • Izdelava načrta za preureditev hleva
 • Revitalizacija opuščenih travnikov/pašnikov na X področju
 • Biodiverziteta sodobne prehrane (več nalog)
 • Osebna in poklicna etika – osnova trajnostnega razvoja
 • Pomen nevladnih organizacij ter interesnih skupin pri varovanju naravnih vrednot Slovenije
 • Okolje v številkah
 • Naravne vrednote in okoljska problematika goriške regije

Določene diplomske naloge lahko študentje izdelajo v tandemu.

Vse študente, ki študija iz kakršnega koli vzroka niso zaključili in so študij (začasno) opustili vabimo, da se oglasijo na Višji strokovni šoli.

Šola (ravnatelj, referentka, predavatelji) bo vsakemu posamezniku individualno svetovala glede možnosti za dokončanje študija (opravljanja manjkajočih študijskih obveznosti, teme za diplomsko nalogo ipd.).