Odlikuje nas strokovnost, majhnost, prilagodljivost in usmerjenost na posameznika. Naši dveletni višješolski študijski programi s svojo usmerjenostjo v praktično usposobljenost diplomantov predstavljajo alternativo akademskim študijskim programom visokih strokovnih šol in fakultet.

Višja strokovna šola ŠC Nova Gorica se povezuje s številnimi domačimi in tujimi podjetji ter organizacijami. Naš glavni cilj je prepoznavanje potreb delovnega okolja in njihovo apliciranje v študijske programe ter spodbujanje vseživljenjskega učenja.

Predavateljem omogočamo specialistična usposabljanja, obiske strokovnih prireditev in sodelovanje na mednarodnih konferencah. Višja strokovna šola organizira različne strokovne dogodke, npr. okrogle mize, usposabljanja in seminarje.

Študentom – bodočim diplomantom podajamo praktične izkušnje iz stroke in poslovnega sveta, usmerjamo jih na njihovi študijski poti, omogočamo jim študijske izmenjave in obiske sejmov ter drugih strokovnih prireditev.

Študij na Višji strokovni šoli Nova Gorica je podprt s sistemom e-učilnic, kjer lahko študenti dostopajo do gradiv in sprotno dobivajo vse potrebne informacije, povezane s študijem.