Referat je namenjen študentom za urejanje študijskih in študentskih zadev, ki so povezane s študijskim procesom posameznika; vpis študentov, evidence študentov od vpisa do podelitve diplome, izdaja raznih potrdil o študiju, obveščanje študentov o izvajanju predavanj in vaj, komunikacija na relaciji referat – predavatelj – študent in podobno.

referentka: Martina Kodelja, univ. dipl. bibl.

telefon: +386 (0)5 6205 770

e-naslov: vssreferat@scng.si