Počitnice, državni prazniki in organiziranega študijskega dela prosti dnevi rednih ter izrednih študentov so enako razporejeni kot na srednjih šolah:

 • jesenske počitnice in prazniki (dan reformacije, dan spomina na mrtve): od 30. oktobra 2023 do 3. novembra 2023
 • novoletne počitnice in prazniki (Božič, novo leto): od 25. decembra 2023 do 2. januarja 2024
 • zimske počitnice: od 19. februarja 2024 do 23. februarja 2024
 • velikonočni ponedeljek: 1. april 2024
 • prvomajske počitnice (dan upora proti okupatorju, praznik dela): od 29. aprila 2024 do 3. maja 2024)
 • dan državnosti 25. 6. 2024
 • poletne počitnice od 10. julija 2024 do 15. avgusta 2024

Naknadno bo določen ravnateljev dan, ki je tudi za študente študijskih dejavnosti prost dan.

Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, zato v tem času praviloma ni možno opravljati konzultacij ter dela, povezanega z mentorstvom pri diplomskih nalogah in zagovorov diplomskih nalog.

Študijski koledar za redne študente

Skupinsko študijsko delo za študente se prične v ponedeljek, 2. oktobra 2023 in se zaključi v petek, 30. septembra 2024. Študentje se v tem času udeležujejo predavanj in vaj, ki trajajo 24 tednov (dvakrat po 12 tednov) ter praktičnega izobraževanja, ki traja 10 tednov.

Terminski plan realizacije študijskega procesa pri rednih študentih

Študijski proces pri rednih študentih je razdeljen na tri časovna obdobja – semestre.

1. letnik programov Informatika, Mehatronika ter oba letnika Upravljanje podeželja in krajine*:

 • 1. in 2. semester: prvi in drugi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (24 tednov): od 2. oktobra 2023 do 29. marca 2024
 • 3. semester: praktično izobraževanje pri delodajalcih (10 tednov) od 2. aprila 2024 do 21. junija 2024.

*Redni študentje v programu Upravljanja podeželja in krajine opravljajo manjši del praktičnega izobraževanja lahko deloma tudi pred 31. marcem. S predavanji in vajami pa formalno zaključijo 12. aprila 2024 (zaradi vegetacije).

2. letnik programa Informatika in Mehatronika:

 • 1. semester: prvi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (12 tednov): od 2. oktobra 2023 do 5. januarja 2024
 • 2. semester: praktično izobraževanje pri delodajalcih (10 tednov): od 8. januarja 2024 do 29. marca 2024
 • 3. semester: drugi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (12 tednov) od 2. aprila 2024 do 21. junija 20234

Nekateri letniki pri rednih študentih imajo za izvedbo praktičnega izobraževanja v trajanju 10 tednov na razpolago več tednov. Zato študentom dopuščamo, da se z delodajalci sami dogovorijo o dela prostih dnevih.

Večina predmetov se izvaja semestralno. To pomeni, da lahko študentje ob zaključku posameznega semestra opravljajo večino študijskih obveznosti (izpite) za približno polovico predmetov posameznega letnika.

Študijski koledar za izredne študente (ob delu)

Izredni študij izvajamo v več delih, kar pomeni, da se predmeti izvajajo pa povsem drugačnem izvedbenem kurikulumu (urniku). Obseg ur in organiziranost študija sta prilagojena predvsem odraslim, zaposlenim udeležencem. Predavanja potekajo v popoldanskem času, večinoma od vključno ponedeljka do četrtka. Izjemoma se v dogovoru s študenti izobraževalno delo lahko izvaja tudi ob sobotah dopoldne. Običajno potekajo predavanja in vaje za dva predmeta hkrati. Zaradi prilagajanja študijskega procesa, zniževanja stroškov izobraževanja izrednih študentov, primerljivosti in enakosti ciljev v rednem in izrednem načinu študija izvajamo določene predmete za več programov ali ciklusov skupaj.
Študentom je zaradi prilagoditev študijskega procesa in manjšega števila kontaktnih ur (predavanj in vaj) doseganje kreditih točk zagotovljeno s pomočjo izdelave projektnih, seminarskih in drugih nalog.