Skupinsko študijsko delo za študente se prične v petek, 1. oktobra 2021 in se zaključi v petek, 30. septembra 2022. Študentje se v tem času udeležujejo predavanj in vaj, ki trajajo 24 tednov (dvakrat po 12 tednov) ter praktičnega izobraževanja, ki traja 10 tednov.

Terminski plan realizacije študijskega procesa pri rednih študentih

Študijski proces pri rednih študentih je razdeljen na tri časovna obdobja – semestre.

1. letnik programov Informatika, Mehatronika ter oba letnika Upravljanje podeželja in krajine*:

 • 1. in 2. semester: prvi in drugi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (24 tednov): od 1. oktobra 2021 do 25. marca 2022;
 • 3. semester: praktično  izobraževanje pri delodajalcih (10 tednov) od 28. marca 2022 do 24. junija 2022.
 • Redni študentje v programu Upravljanja podeželja in krajine opravljajo manjši del praktičnega izobraževanja lahko deloma tudi pred 28. marcem. S predavanji in vajami pa formalno zaključijo 8. aprila 2022 (zaradi vegetacije).

2. letnik programa Informatika in Mehatronika:

 • 1. semester: prvi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (12 tednov): od 1. oktobra 2021 do 24. decembra 2021;
 • 2. semester: praktično izobraževanje pri delodajalcih (10 tednov): od 3. januarja 2022 do 25. marca 2022;
 • 3. semester: drugi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (12 tednov) od 28. marca 2022 do 24. junija 2022.

Večina predmetov se izvaja semestralno. To pomeni, da lahko študentje ob zaključku posameznega semestra opravljajo večino študijskih obveznosti (izpite) za približno polovico predmetov posameznega letnika.

Študijski koledar za izredne študente (ob delu)

Izredni študij izvajamo v več delih, kar pomeni, da se predmeti izvajajo pa povsem drugačnem izvedbenem kurikulumu (urniku). Obseg ur in organiziranost študija sta prilagojena predvsem odraslim, zaposlenim udeležencem. Predavanja potekajo v popoldanskem času, večinoma od vključno ponedeljka do četrtka. Izjemoma se v dogovoru s študenti izobraževalno delo lahko izvaja tudi ob sobotah dopoldne. Običajno potekajo predavanja in vaje za dva predmeta hkrati. Zaradi prilagajanja študijskega procesa, zniževanja stroškov izobraževanja izrednih študentov, primerljivosti in enakosti ciljev v rednem in izrednem načinu študija izvajamo določene predmete za več programov ali ciklusov skupaj.

Študentom je zaradi prilagoditev študijskega procesa in manjšega števila kontaktnih ur (predavanj in vaj) doseganje kreditih točk zagotovljeno s pomočjo izdelave projektnih, seminarskih in drugih nalog.

Praktično izobraževanje

Nekateri letniki pri rednih študentih imajo za izvedbo praktičnega izobraževanja v trajanju 10 tednov na razpolago več tednov. Zato študentom dopuščamo, da se z delodajalci sami dogovorijo o dela prostih dnevih.

Izvedbo praktičnega izobraževanja določajo Navodila za izvedbo praktičnega izobraževanja, ki so dostopna v e-učilnici Študentska točka.

Praktično izobraževanje opravljajo študentje v najrazličnejših ustanovah; podjetjih, pri obrtnikih in v Medpodjetniško izobraževalnem centru. Študentje programa Upravljanje podeželje in krajine pa lahko opravljajo praktično izobraževanje tudi na določenih kmetijah.

Študijskega dela prosti dnevi

Počitnice, državni prazniki in organiziranega študijskega dela prosti dnevi rednih ter izrednih študentov so razporejeni:

 • jesenske počitnice in prazniki (dan reformacije, dan spomina na mrtve): od 25. oktobra 2021 do 1. novembra 2021
 • novoletne počitnice in prazniki (Božič, novo leto): od 25. decembra 2021 do 2. januarja 2022
 • Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: 8. februar 2022
 • zimske počitnice: od 21. februarja 2022 do 25. februarja 2022
 • velikonočni ponedeljek: 18. april 2022
 • prvomajske počitnice (dan upora proti okupatorju, praznik dela) od 27. aprila 2022 do 2. maja 2022)
 • dan državnosti 25. 6. 2022
 • poletne počitnice od 11. julija 2022 do 15. avgusta 2022

Naknadno je določen ravnateljev dan, ki je tudi za študente študijskih dejavnosti prost dan. Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, zato v tem času praviloma ni možno opravljati konzultacij ter dela, povezanega z mentorstvom pri diplomskih nalogah in zagovorov diplomskih nalog.