Za kaj gre?

V naše programe se vpisujete zelo različni študenti – z različnimi srednješolskimi izobrazbami, delovnimi izkušnjami, znanji in interesi. Ko se takšni med seboj povežete, je to v obojestransko korist: študentu tutorju, ki nudi učno pomoč, lahko nosilec predmeta/ravnatelj del študijske obveznosti prizna, študent prejemnik pomoči pa lažje pride do potrebnega znanja.

Več si lahko preberete v Pravilniku o tutorskem sistemu, verjamem pa, da je največ vreden sam občutek zadovoljstva, ker si nekomu pomagal(a) oz. ker si do pomoči lahko na preprost način prišel/prišla takrat, ko je bila potrebna.

Bi rad(a) postal(a) tutor(ka) za nek študijski predmet?

Javi se nosilcu predmeta čimprej (na začetku študijskega leta/na začetku izvajanja predmeta) – če te potrdi:

  • si lahko izpogajaš kakšno študijsko olajšavo (prisotnost, vaje,…),
  • si dolžan/dolžna nuditi učno pomoč (npr. 5-10 ur) kolegu, ki mu to pride prav. Ta srečanja zabeleži (datum, čas, št. ur, vsebina) in o njih obvesti koordinatorico tutorstva.

Potrebuješ učno pomoč?

Obrni se na kolega tutorja/nosilca predmeta/koordinatorico tutorstva. Srečanja s tutorjem zabeleži (datum, čas, št. ur, vsebina) in o njih obvesti koordinatorico tutorstva.

Nasvet: ne čakaj na september in zadnje izpitne roke

Vprašaj za pomoč oz. javi se za nudenje le-te čimprej. Tako boš lahko pristopil(a) k izpitu dobro pripravljen(a) že na prvih rokih oz. si izpogajal(a) kakšno olajšavo pred zaključkom predmetnih obveznosti.

Želimo si, da bi tutorstvo v zadovoljstvo vseh, ki si na naši šoli predajamo znanje, čimbolj gladko teklo.

Saša Sirk
koordinatorica tutorstva

sasa.sirk@scng.si