REDNI NAČIN ŠTUDIJA

INFORMATIKA

MEHATRONIKA

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

1. letnik 1. letnik 1. letnik
2. letnik 2. letnik 2. letnik

IZREDNI NAČIN ŠTUDIJA

INFORMATIKA

MEHATRONIKA

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

1. ciklus 1. ciklus 1. ciklus
2. ciklus 2. ciklus 2. ciklus
3. ciklus 3. ciklus 3. ciklus