REFERAT VIŠJE STROKOVNE ŠOLE BO ZARADI LETNEGA DOPUSTA ZAPRT MED 22. JULIJEM IN 17. AVGUSTOM.