PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA

Pogoji za Vpis

V višješolski študijski program Informatika se lahko vpiše vsak, ki je opravil maturo, poklicno maturo (ali zaključni izpit pred uvedbo poklicne mature) po kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne ali poklicno-tehniške izobrazbe oz. gimnazije.
Vpiše se lahko tudi tisti, ki je opravil zaključni izpit po ustreznem triletnem srednješolskem poklicnem programu in ima mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit.

 Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

 

 


 

Pogoji za dokončanje

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, …):

1. vse obvezne module v obsegu 68 kreditnih točk:

 • Komunikacije v tehniki;
 • Postavitev in konfiguracija omrežij;
 • Kodiranje programov;
 • Osnove ekonomije.

2a. Obvezna modula v obsegu 28 kreditnih točk:

 • Sistemsko administriranje;
 • Upravljanje podatkovnih omrežij;

In enega od naslednjih izbirnih modulov v obsegu 14 kreditnih tock:

 • Izdelava programskih aplikacij;
 • Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov;
 • Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev;
 • Podatkovna omrežja;

ali 2b. obvezna modula v obsegu 28 kreditnih točk:

 • Izdelava programskih aplikacij;
 • Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov;

In enega od naslednjih izbirnih modulov v obsegu 14 kreditnih tock:

 • Sistemsko administriranje;
 • Upravljanje podatkovnih omrežij;
 • Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev;
 • Podatkovna omrežja.

3. Prostoizbirni predmet (5 kreditnih točk).
4. diplomsko delo (5 kreditnih točk).

ZANIMIVOSTI

WikiLeaks reveals the CIA hacked into Apple iPhones,
Google Android phones and Samsung TVs

ZANIMIVOSTI

WikiLeaks reveals the CIA hacked into Apple iPhones,
Google Android phones and Samsung TVs

Stay hungry, Stay foolish

Stay hungry, Stay foolish

Izbira 2a vodi do poklicnega standarda Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja.

Izbira 2b vodi do poklicnega standarda Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze.

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomskega naloge in zagovora.

Temo diplomskega dela določita mentor v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje in predavatelj višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oz. storitev.