PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
SMER INFORMATIKA

Predmetnik Informatika

Študenti višješolskega študijskega programa Informatika po uspešno zaključenem študiju pridobijo višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka informatike.
Sposobni so se prilagoditi najrazličnejšim potrebam in zahtevam informacijske družbe.

Informatika 1. Letnik

1.letnik študijskega programa Informatika je sestavljen iz treh modulov oz. 8 predmetov ter praktičnega izobraževanja.

Vsi trije moduli oz. vsi predmeti ter praktično izobraževanje v prvem letniku so obvezni.

Komunikacije v tehniki:


 1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
 2. Poslovno komuniciranje in vodenje
 3. Računalništvo in informatika
 4. PRI – komunikacije v tehniki

Postavitev in konfiguracija omrezja:


 1. Operacijski sistemi I
 2. Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov
 3. Računalniške komunikcaije in omrežja I
 4. PRI – postavitev in konfiguracija omrežij

Kodiranje Programov:


 1. Operacijski sistemi I
 2. Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov
 3. Računalniške komunikcaije in omrežja I
 4. PRI – postavitev in konfiguracija omrežij

Informatika 2. Letnik

2. letnik študijskega programa Informatika je sestavljen iz enega obveznega modula Osnove ekonomije, treh izbirnih modulov ter enega prosto izbirnega predmeta.

Najkasneje ob vpisu v 2. letnik morajo študenti izbrati enega izmed dveh poklicnih standardov. Posamezen poklicni standard študentom določa dva izbirna modula oz. štiri predmete v obsegu 28 KT.

Od preostalih štirih modulov morajo študenti izbrati še en modul (še dva predmeta) v obsegu 14 KT. Študent mora poleg treh modulov izbrati tudi en prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT.

Prosto izbirni predmet lahko študentje opravijo v okviru kateregakoli drugega višješolskega programa ali visokošolske ustanove. ŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola kot prosto izbirni predmet ponuja predmet Multimediji.

Osnove Ekonomije:


 1. Ekonomika podjetja
 2. PRI – osnove ekonomije

Sistemsko Administriranje:


 1. Vzdrževanje sistemske programske opreme
 2. Operacijski sistemi II
 3. PRI – sistemsko administriranje

Izdelava Programskih Aplikacij:


 1. Programiranje II
 2. Razvoj programskih aplikacij
 3. PRI – izdelava programskih aplikacij

Upravljanje podatkovnih omrezji:


 1. Računalniške komunikacije in omrežja II
 2. Varnost in zaščita
 3. PRI – upravljanje podatkovnih omrežij

Nacrtovanje in razvoj inf. sistemov:


 1. Zbirke podatkov II
 2. Informacijski sistemi
 3. PRI – načrtovanje in razvoj inf. sis.

Razvoj in vzd. spletnih predst.:


 1. Izdelava spletnih strani
 2. Elektronsko poslovanje
 3. PRI – razvoj in vzd. spletnih predst.

Podatkovna Omrezja:


 1. Komunikacijske tehnologije in storitve
 2. Računalniško vodeni procesi
 3. PRI – podatkovna omrežja

Prosto izbirni predmet
Diplomsko delo

Dokumenti

Poglej dokumente.

Dokumenti

Poglej dokumente.

Stay hungry, Stay foolish

Stay hungry, Stay foolish