Strokovnjaki za kakovost so v okviru Komisije za kakovost, ki deluje znotraj Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, predlagali nadgraditev sistema kakovosti z Modelom odličnosti, ki višjim strokovnim šolam omogoča pridobitev Diplome Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost.

Višja strokovna šola ŠC Nova Gorica se je na predlog Skupnosti VSŠ odzvala tako, da je septembra 2015 prvič pripravila vlogo za poslovno odličnost. Med 49 višjimi strokovnimi šolami v Sloveniji smo v letu 2015 zgolj tri prejele Priznanje za sodelovanje na poti odličnosti po Modelu odličnosti višjih strokovnih šol. Diplomo za odličnost pomeni veliko čast ter potrditev dosedanjega dela, obenem pa predstavlja veliko odgovornost in nov izziv na nadaljnji poti v smeri kakovosti.

V letu 2017 smo naredili velik korak naprej; novembra 2017 smo kot edina višja strokovna šola v Sloveniji prejeli Diplomo za odličnost. Priznanje pomeni veliko čast ter potrditev dosedanjega dela, obenem pa predstavlja veliko odgovornost in nov izziv na nadaljnji poti v smeri kakovosti.

Rezultati dela se odražajo v kakovosti, primerljivosti z vsemi ostalimi institucijami na tem področju, večanje konkurenčnosti na področju terciarnega izobraževanja in razvoju posameznikov ter sistemov, ki so povezani z Višjo strokovno šolo.