Skupnost VSŠ je ocenila, da moramo višje strokovne šole, ki smo bile bolje ocenjene na zunanji evalvaciji, sistem kakovosti še nadgraditi. Zato so strokovnjaki za kakovost v okviru Komisije za kakovost, ki deluje znotraj Skupnosti VSŠ, predlagali nadgraditev sistema kakovosti z Modelom odličnosti, ki višjim strokovnim šolam omogoča pridobitev Diplome Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost.

Višja strokovna šola ŠC Nova Gorica se je tako na predlog oz. poziv Skupnosti VSŠ odzvala tako, da je septembra 2015 prvič pripravila vlogo za poslovno odličnost. Med 49 višjimi strokovnimi šolami v Sloveniji smo v letu 2015 zgolj tri prejele Priznanje za sodelovanje na poti odličnosti po Modelu odličnosti višjih strokovnih šol.

V letu 2017 smo naredili velik korak naprej, novembra 2017 smo kot edina višja strokovna šola v Sloveniji prejeli Diplomo za odličnost. Priznanje pomeni veliko čast ter potrditev dosedanjega dela, obenem pa predstavlja veliko odgovornost in odpira nove izzive na nadaljnji poti v smeri kakovosti.