Dokumenti Kakovost

Dokumenti, povezani s procesom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti

Splošno
1 dokument

Poslovnik o kakovosti

NAKVIS
2 dokumenti

Mnenje Nakvis 2019

Poročilo Nakvis o zunanji evalvaciji VSŠ 2019

Samoevalvacijska poročila
11 dokumenti

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 18-19

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2009_10

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2008_09

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2016_17

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2015_16

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2014_15

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2013_14

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2012_13

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2011_12

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2010_11

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2015_16