Samoevalvacijska poročila

NAKVIS

Poročilo o zunanji evalvaciji ŠC NG VSŠ 2013

Mnenje o evalvaciji ŠC NG VSŠ 2014