PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
ŠTUDIJ

Več o Mehatroniki

Študenti programa Mehatronika po uspešno zaključenem študiju pridobijo višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka mehatronike (SOK6/EOK5).
Diplomanti mehatronike so usposobljeni za delo na različnih delovnih mestih, ki zahtevajo uporabo praktičnih interdisciplinarnih znanj s področij strojništva, elektrotehnike in računalništva.

Študijski program

Študijski program ponuja veliko izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanju izobraževanja potrebam okolja in omogoča pridobivanje kompetenčnega znanja širšega področja tudi v obveznem izbirnem delu programa.

Stroka je v programu nadgrajena z novimi dognanji, predvsem pa prepletena s področji, ki ji izboljšajo uporabnost v praksi.

Program je vrednoten po kreditnem sistemu ECTS in omogoča uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Ob upoštevanju zahtev poklicnih standardov smo v program vgradili tudi generične kompetence, ki jih uresničujemo na višji strokovni šoli, predvsem uporabo ustreznega strokovno-teoretičnega znanja, sposobnost vodenja temeljnih postopkov in reševanje strokovnih problemov, sposobnost uporabe znanja za ustrezno strokovno komunikacijo, sposobnost reševanja strokovnih problemov v delovnem procesu, opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil.

POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.
ALI VEŠ

Izraz mehatronika se je prvič pojavil pred približno štiridesetimi leti.

ALI VEŠ

Izraz mehatronika se je prvič pojavil pred približno štiridesetimi leti.

Tipična dela, ki jih
opravlja inženir mehatronike

Inženir mehatronike je skrbnik, upravljalec, načrtovalec, razvijalec ali vzdrževalec zahtevne avtomatizirane linije ali drugega mehatronskega sistema. Pri svojem delu združuje različna tehniška znanja s področij strojništva, elektrotehnike in informatike.

Možna strokovna področja za opravljanje dela: proizvodne tehnologije, pnevmatika, elektropnevmatska, hidravlika, senzorji, aktuatorji, PLC, programiranje, robotika, CNC, industrijska vodila, (servo)pogonski sistemi in mehanizmi, meritve, krmiljenje in regulacije, testiranje, vzdrževanje, servisiranje, projektiranje.

V času študija pridobijo diplomanti uporabna znanja – kompetence, ki jih lahko uporabljajo za razvoj, nadzor, upravljanje in vzdrževanje obstoječih in v bodočnosti pri­hajajočih mehatronskih strojev in sistemov, kot so npr.:

  • vse avtomatizirane naprave in stroji, (najdemo jih kjer koli: npr. proizvodnja, gospodinjstvo, vozna sredstva, …),
  • roboti,
  • fotoaparati, kamere,
  • fotokopirni stroji,
  • uporabniško in okoljevarstveno prijazni stroji.

 

 


 

Uspehi in pogledi naprej

Vpis v višješolski program Mehatronika  v zadjih letih potrjuje velike potrebe po tovrstnem kadru na Goriškem, na Obali in Krasu ter na Notranjskem.

Zanimanje v gospodarstvu in obrti je za praktično usposobljene kadre  izjemno veliko. Z veliko mero gotovosti trdimo, da se bo trend zanimanja za študij na našem centru ohranil tudi v prihodnosti.

 


 

Gospodarstvo in obrt na Primorskem namreč zelo potrebujeta inženirje s področja strojništva in elektrotehnike, naši diplomanti – inženirji mehatronike pa zelo dobro zadostijo vsem zahtevam in potrebam delodajalcev.