PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
SMER MEHATRONIKA

Predmetnik Mehatronika

Študenti programa Mehatronika po uspešno zaključenem študiju pridobijo višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka mehatronike.
Diplomanti mehatronike so usposobljeni za delo na različnih delovnih mestih, ki zahtevajo uporabo praktičnih interdisciplinarnih znanj s področij strojništva, elektrotehnike in računalništva.

Mehatronika 1. Letnik

1.letnik študijskega programa Mehatronika je sestavljen iz treh modulov oz. 8 predmetov ter praktičnega izobraževanja.

Vsi trije moduli oz. vsi predmeti ter praktično izobraževanje v prvem letniku so obvezni.

Komunikacije v tehniki:


 1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
 2. Poslovno komuniciranje in vodenje
 3. Računalništvo in informatika
 4. PRI – komunikacije v tehniki

Osnove mehatronike:


 1. Osnove strojništva
 2. Osnove elektrotehnike
 3. Trajnostni razvoj
 4. PRI – osnove mehatronike

Mehatronika I:


 1. Sistemi mehatronike I
 2. Meritve
 3. PRI – Mehatronika I

Ustvari Svojo Prihodnost.

Ustvari Svojo Prihodnost.

POVEZAVA

Izredni študij

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Izredni študij

Preberi več o tem.

Mehatronike 2. Letnik

2. letnik študijskega programa Mehatronika je sestavljen iz dveh obveznih modulov Osnove ekonomije ter Mehatronika 2, enega izbirnega modula (Avtomatizacija, Robotika ali Proizvodni sistemi) in enega izbirnega ter enega prosto izbirnega predmeta.

Najkasneje ob vpisu v 2. letnik morajo študenti izbrati enega izmed treh izbirnih modulov. Od preostalih neizbranih predmetov morajo študenti izbrati še en predmet.

Študent mora izbrati tudi en prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT. Prosto izbirni predmet lahko študentje opravijo v okviru kateregakoli drugega višješolskega programa ali visokošolske ustanove.

Osnove Ekonomije:


 1. Ekonomika podjetja
 2. PRI – osnove ekonomije

Mehatronika 2:


 1. Sistemi mehatronike II
 2. Tehniški prepisi in projektiranje
 3. Komunikacijske tehnologije in storitve
 4. Praktično izobraževanje – mehatronika II

Avtomatizacija:


 1. Programiranje v avtomatiki
 2. Tehnološki procesi
 3. PRI – avtomatizacija
 4. Programiranje v avtomatiki
 5. Robotski sistemi I
 6. Računalniško podprte tehnologije

Robotika:


 1. Robotski sistemi
 2. Tehnološki procesi
 3. PRI – robotika
 4. Razvoj programskih aplikacij
 5. Elektronika v mehatroniki Multimediji

Proizvodni Sistemi:


 1. Rač. podprte tehnologije
 2. Tehnološki procesi
 3. PRI – proizvodni sistemi
 4. Pogoni in mehanizmi
 5. Logistični mehatronski sistemi
 6. Upravljanje s tveganji v tehniki

Prosto izbirni predmet
Diplomsko delo

Študij se zaključi z diplomskim delom, ki je sestavljeno iz diplomske naloge in njenega zagovora.