Na Višji strokovni šoli smo v torek, 19. oktobra 2021 izvedli delavnico Pilotiranje Artificial intelligence (AI) v okviru projekta TalentJourney.

S projektom smo želeli:

  • zmanjšati vrzeli v spretnostih v proizvodnem sektorju,
  • inovirati in izboljšati odziv ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja za potrebe nove industrije dobe, družbe in potrebe mladih generacij,
  • izboljšati sodelovanje zainteresiranih strani poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Sodelovali so študenti Višje strokovne šole ter dijaki tretjega in četrtega letnika tehniške gimnazije na Šolskem centru Nova Gorica, Šolski center Velenje in Državni izobraževalni zavod Jurij Vega iz Gorice (Italija).

Predavatelja: Jan Medvešek, Ph.D, Co Founder at Emotech LTD in Borut Sluban, Data Science Specialist @ GEN-I, d.o.o.

Piloting Higher Vocational College Nova Gorica