Na Višji strokovni šoli je potekal enoletni projekt katerega cilj je bil povečanje učinkovitosti praktičnega izobraževanja.

Rezultati projekta in poročilo je bilo v petek 20.5.2016 predstavljeno na seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Strokovni svet je zelo pohvalil delo vseh sodelujočih.

Posebna zahvala in pohvala pa gre vsem avtorjem poročila.

Celotno poročilo je dostopno na tem mestu: http://www.pud.si/razvoj-na-podrocju-pud/orodje-za-komunikacijo-med-solo-in-delodajalci/