Dokumenti VSŠ

Dokumenti, povezani z delom Višje strokovne šole

Organi
4 dokumenti

Poimenska sestava organov Višje strokovne šole v študijskem letu 2019/20

Poimenska sestava organov Višje strokovne šole v študijskem letu 2018/19

Poimenska sestava organov Višje strokovne šole v študijskem letu 2017/18

Poimenska sestava organov Višje strokovne šole v študijskem letu 2015-16

Pravilniki
3 dokumenti

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami

Pravilnik o tutorskem sistemu

Disciplinski pravilnik

Zakoni
1 dokument

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)

Splošno
2 dokumenti

Higher Vocational College of School Centre Nova Gorica (Predstavitev VSS v angleškem jeziku )

Vrednote, poslanstvo, vizija in strategija VSŠ