Odlikuje nas strokovnost, majhnost, prilagodljivost in usmerjenost na posameznika. Z dveletnimi višješolskimi študijskimi programi, ki so usmerjeni v praktično usposobljenost diplomantov, smo alternativa akademsko usmerjenim študijskim programom visokih šol in fakultet.

Egon Pipan, ravnatelj Višje strokovne šole