Višja strokovna šola ŠC Nova Gorica je javna višja strokovna šola, ki deluje kot samostojna enota na področju terciarnega izobraževanja pod okriljem ŠC Nova Gorica in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ustanovila jo je vlada RS v začetku leta 2004.