Odlikuje nas strokovnost, majhnost, prilagodljivost in s tem usmerjenost na posameznika. Naši dveletni višješolski študijski programi s svojo usmerjenostjo v praktično usposobljenost diplomantov. Višja strokovna šola predstavljajo alternativo akademsko bolj usmerjenim študijskim programom visokih strokovnih šol in fakultet.

Sodelovanje VSŠ s partnerskimi institucijami poteka na različne načine. Poleg drugih enot v Centru mednje sodijo številna podjetja doma in v tujini ter številne druge organizacije. Naš glavni cilj je prepoznavanje potreb v delovnih okoljih in njihovo apliciranje v izvedbo študijskih programov ter spodbujanje vseživljenjskega učenja.

Predavateljem omogočamo specialistična usposabljanja, obiske strokovnih prireditev in sodelovanje na mednarodnih konferencah sami pa organiziramo različne strokovne dogodke (okrogle mize, usposabljanja, seminarje, …).

Študentom – bodočim diplomantom podajamo praktične izkušnje iz stroke in poslovnega sveta, usmerjamo jih na študijski poti, omogočamo jim študijske izmenjave in obiske sejmov ter drugih strokovnih prireditev.

Študij na ŠC Nova Gorica je podprt s sistemom e-učilnic, kjer lahko študenti dostopajo do gradiv in sprotno dobivajo vse potrebne informacije, povezane s študijem.