Projekti

Študenti in zaposleni na VSŠ smo poleg osnovnega študijskega procesa vključeni tudi v številne druge podporne procese.
Aktivni smo v projektih, nekateri med njimi so zelo obsežni, potekajo pa na lokalnem, nacionalnem in EU nivoju. Uspešno sodelujemo tudi na različnih tekmovanjih (Sloskills, Euroskills, Popri, TPVS...).

Erasmus+

Program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Erasmus+

Program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

CONA

Cilj mednarodnega projekta Interreg je izboljšati ekološko stanje vodnega ekosistema in varstvo biotske pestrosti za trajnostni razvoj.

CONA

Cilj mednarodnega projekta Interreg je izboljšati ekološko stanje vodnega ekosistema in varstvo biotske pestrosti za trajnostni razvoj.

UIL

Projekt Učni izdelovalni laboratorij za raziskave razpršenih obnovljivih virov električne energije ter njihovo vključevanje in upravljanje v pametna omrežja.

UIL

Projekt Učni izdelovalni laboratorij za raziskave razpršenih obnovljivih virov električne energije ter njihovo vključevanje in upravljanje v pametna omrežja.