Projekti

Študenti in zaposleni na Višji strokovni šoli smo poleg osnovnega študijskega procesa vključeni tudi v številne druge podporne procese.
Aktivni smo v projektih, ki potekajo na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Uspešno sodelujemo tudi na različnih tekmovanjih (Sloskills, Euroskills, Popri, TPVS itn.).
Projekt

CiljajVišje!

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju 2020/22
Projekt

CiljajVišje!

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju 2020/22
Program

ERASMUS +

Cilj programa je spodbujati mednarodno mobilnost študentov, povečati obseg sodelovanja med organizacijami ter dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi.
Program

ERASMUS +

Cilj programa je spodbujati mednarodno mobilnost študentov, povečati obseg sodelovanja med organizacijami ter dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi.
Projekt

MUNERA 3

Za izbrane izredne študente je izredni študij na naših programih do vključno leta 2022 brezplačen.
Projekt

MUNERA 3

Za izbrane izredne študente je izredni študij na naših programih do vključno leta 2022 brezplačen.
Raziskave

UIL

Projekt Učni izdelovalni laboratorij za raziskave razpršenih obnovljivih virov električne energije ter njihovo vključevanje in upravljanje v pametna omrežja.
Raziskave

UIL

Projekt Učni izdelovalni laboratorij za raziskave razpršenih obnovljivih virov električne energije ter njihovo vključevanje in upravljanje v pametna omrežja.
Projekt

CONA

Cilj mednarodnega projekta Interreg je izboljšati ekološko stanje vodnega ekosistema in varstvo biotske pestrosti za trajnostni razvoj.
Projekt

CONA

Cilj mednarodnega projekta Interreg je izboljšati ekološko stanje vodnega ekosistema in varstvo biotske pestrosti za trajnostni razvoj.
Skip to content