Glavni cilj projekta CONA je izboljšati ekološko stanje vodnega ekosistema in varstvo biotske pestrosti za trajnostni razvoj.  Projekt se osredotoča na porečje potoka Koren, ki predstavlja del porečja reke Soče in se na zavarovanem območju otoka Cona“Isola della Cona” izliva v Jadransko morje. Vsi predvideni posegi na porečju Korna gredo v smeri izboljšanja kakovosti voda, torej k izboljšanju tako stanja ohranjenosti habitatov kot tudi vrst.

Glavni čezmejni učinki na ravni projekta se bodo pokazali v razvoju in postavitvi čezmejnih meteoroloških postaj, vgrajeni opremi in idejnem projektu o revitalizaciji potoka Korna, kar bo neposredno vplivalo na porečje reke Soče ter naravni rezervat. Vse to predstavlja veliko priložnost za skupno načrtovanje s posebnim poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z vodnimi viri z namenom preprečevanja naravnih in ekoloških tveganj.