Na naslovu je objavljeno Samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole ŠC Nova Gorica za študijsko leto 2017/2018, v katerem lahko najdemo mnogo zanimivih in uporabnih podatkov.

Grafikon 44: Primerjava povprečnih ocen glede zadovoljstva študentov z delom predavateljev ločeno po programih za študijsko leto 2016/17 ter 2017/18 na 8-stopenjski lestvici.

v.d. ravnatelja: Egon Pipan, predsednik komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti: dr. Aleš Tankosić