Na spletni povezavi
http://egradiva.scng.si/arhiv/vss.scng.si/files/2013/09/Samoevalvacijsko-poročilo-VSŠ-za-študijsko-leto-14-15.pdf
je objavljeno samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole za študijsko leto 2014/15.