ŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola je izmed 49 višjih šol na 6. KONFERENCI o Kakovosti v višjih strokovnih šolah edina prejela pohvalo za vzpostavljen pristop k poslovni odličnosti.

Pohvalo smo pridobili na osnovi analize in ocenjevanja poročila o poslovni odličnosti. Poročilo je nastalo kot plod dolgoletnega sistematičnega dela o na področju kakovosti na Višji strokovni šoli. Pripravljeno poročilo so analizirali trije eksperti na področju kakovosti po modelu poslovne odličnosti za Višje strokovne šole.

Več o modelu poslovne odličnost si lahko preberete tukaj.