Mehatronika 1. letnik

1.letnik študijskega programa Mehatronika je sestavljen iz treh modulov oz. 8 predmetov ter praktičnega izobraževanja. Vsi trije moduli oz. vsi predmeti ter praktično izobraževanje v prvem letniku so obvezni.

Komunikacije v tehniki

Osnove mehatronike

Mehatronika I

Mehatronika 2. Letnik

2. letnik študijskega programa Mehatronika je sestavljen iz dveh obveznih modulov Osnove ekonomije ter Mehatronika 2, enega izbirnega modula (Avtomatizacija, Robotika ali Proizvodni sistemi) in enega izbirnega ter enega prosto izbirnega predmeta.

Najkasneje ob vpisu v 2. letnik morajo študenti izbrati enega izmed treh izbirnih modulov. Od preostalih neizbranih predmetov morajo študenti izbrati še en predmet.

Študent mora izbrati tudi en prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT. Prosto izbirni predmet lahko študentje opravijo v okviru kateregakoli drugega višješolskega programa ali visokošolske ustanove.

Osnove ekonomije

Mehatronika 2

Avtomatizacija

Robotika

Proizvodni sistemi

Prosto izbirni predmet

Diplomsko delo

Študij se zaključi z diplomskim delom, ki je sestavljeno iz diplomske naloge in njenega zagovora.