Tipična dela, ki jih opravlja inženir kmetijstva in krajine so vezana na podeželje:

  • pridelava,
  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
  • varstvo rastlin in okolja,
  • prodaja fitofarmacevtskih sredstev,
  • urejanje kulturne krajine,
  • upravljanje z zelenimi rekreacijskimi površinami,
  • učenje jahanja.

Cilji študija so doseženi s premišljenim združevanjem kmetijskih, živilskih, rekreacijskih, turističnih in poslovnih vsebin.

Program zato vključuje sodobne vsebine z vseh področij, ki so pomembna za razvoj podeželja. Študenti lahko s pomočjo izbirnih modulov zadostijo svojim potrebam in željam po znanju s področja vinogradništva in vinarstva, fitofarmacije, turizma in trženja.

Diplomanti pridobijo višješolsko strokovno izobrazbo na osnovi različnih poklicnih standardov:

  • upravitelj kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje,
  • kmetijski farmacevt
  • trener konj in učitelj jahanja.

Tudi če študijskega programa ne zaključijo v celoti, lahko pridobijo katerega od naštetih NPK-jev.

Študentje v času študija pridobijo praktično uporabna znanja z laboratorijskimi vajami in praktičnim izobraževanjem, ki se izvajajo v laboratorijih, na šolskem posestvu, na (mojstrskih) kmetijah ali v podjetjih.

Izvedbo praktičnega izobraževanja vsebinsko in organizacijsko usklajuje predavatelj višje šole, t. j. organizator praktičnega izobraževanja, z mentorjem v instituciji.

Napredovanje študentove praktične usposobljenosti spremlja na delovnem mestu mentor in o tem obvešča organizatorja.

Praktično izobraževanje je možno opravljati v različnih institucijah.