PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
O ŠOLI

Predstavitev

Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola je javna Višja strokovna šola, ki deluje kot samostojna enota na področju terciarnega izobraževanja pod okriljem ŠC Nova Gorica in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ustanovila jo je vlada RS v začetku leta 2004.
Vrednote Višje strokovne šole so: uporabnost znanj, strokovna ažurnost, povezovanje z okoljem in prilagodljivost.

Kaj nas odlikuje

Odlikuje nas strokovnost, majhnost, prilagodljivost  in s tem usmerjenost na posameznika. S svojimi dveletnimi višješolskimi študijskimi programi  usmerjenemi v praktično usposobljenost diplomantov smo alternativa časovno dolgotrajnejšim in bolj akademsko usmerjenim študijskim programom visokih šol in fakultet.

Višja strokovna šola sodeluje na različne načine z različnimi partnerskimi institucijami. Mednje poleg drugih enot v Centru sodijo številna podjetja doma in v tujini ter številne druge institucije z različnih področij.

Odlikuje nas prepoznavanje potreb v delovnih okoljih in aplikacijo le-teh v izvajanje študijskih programov ter spodbujanje vseživljenjskega učenja.

 

Predavatelji

Predavateljem omogočamo specialistična usposabljanja, obiske strokovnih prireditev in njihovega sodelovanja na mednarodnih konferencah ter tudi organiziramo različne strokovne dogodke (okrogle mize, usposabljanja, seminarje, …).

 

Študenti

Študente in s tem bodoče diplomante opremljamo s praktičnimi izkušnjami iz stroke in poslovnega sveta, usmerjamo jih na študijski poti, omogočamo jim študijske izmenjave in obiske sejmov ter drugih strokovnih prireditev

Študij

Študij na ŠC Nova Gorica je podprt s sistemom e-učilnic, kjer lahko študenti dostopajo do gradiv in dobijo sprotno vse potrebne informacije, ki so povezane s študijem.

Rezultati

Rezultati dela se odražajo v kakovosti, primerljivosti z vsemi ostalimi instiucijami na tem področju, večanje konkurenčnosti na področju terciarnega izobraževanje in razvoju posameznikov ter sistemov, ki so povezani z Višjo strokovno šolo.

Na Višji strokovni šoli smo prepričani, da posameznikom, podjetjem in stroki zagotavljamo  natačno to kar potrebujejo.