Referat za študijske zadeve je komunikacijsko središče šole. Prve informacije v zvezi s prijavo, vpisom in potekom študija dobi kandidat prav na tem mestu. Referentka skrbi za ažurno urejanje vseh študentskih zadev, ki so povezani s študijskim procesom posameznika in skrbi za komunikacijo na relaciji referat – predavatelj – študent.

referentka: Martina Kodelja, univ. dipl. bibl.