Počitnice, državni prazniki in organiziranega študijskega dela prosti dnevi

 • jesenske počitnice in prazniki (dan reformacije, dan spomina na mrtve): od 28. oktobra 2019 do 1. novembra 2019
 • novoletne počitnice in prazniki (božič, novo leto): od 25. decembra 2019 do 3. januarja 2020
 • Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: 8. februar 2020
 • zimske počitnice: od 17. februarja 2020 do 21. februarja 2020
 • velikonočni ponedeljek: 13. april 2020
 • prvomajske počitnice in prazniki (dan upora proti okupatorju, praznik dela): od 27. aprila 2020 do 2. maja 2020)
 • dan državnosti 25. junij 2020
 • poletne počitnice od 13. julija 2020 do 15. avgusta 2020
 • naknadno bo določen ravnateljev dan, ki je za študente študijskih dejavnosti prost dan

Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, zato v tem času praviloma ni možno opravljati konzultacij ter dela, povezanega z mentorstvom pri diplomskih nalogah in zagovorov diplomskih nalog.

Študijski koledar za redne študente

Skupinsko študijsko delo s študenti se prične v torek, 1. oktobra 2020 in se zaključi v sredo, 30. septembra 2020. Študenti se v tem času udeležujete predavanj in vaj, ki trajajo 24 tednov (dvakrat po 12 tednov) ter praktičnega izobraževanja, ki traja 10 tednov.

Študijski proces pri rednih študentih je razdeljen na tri časovna obdobja – semestre.

1. letnik programov Informatika, Mehatronika ter oba letnika Upravljanje podeželja in krajine

 • 1. in 2. semester: prvi in drugi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (24 tednov): od 1. oktobra 2019 do 27. marca 2020
 • 3. semester: praktično izobraževanje pri delodajalcih (10 tednov) od 30. marca 2020 do 26. junija 2020

Redni študenti v programu Upravljanja podeželja in krajine opravljajo manjši del praktičnega izobraževanja lahko deloma tudi pred 30. marcem. S predavanji in vajami povsem zaključijo 10. aprila 2020 (zaradi vegetacije).

2. letnik programa Informatika in Mehatronika

 • 1. semester: prvi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (12 tednov): od 1. oktobra 2019 do 3. januarja 2020
 • 2. semester: praktično izobraževanje pri delodajalcih (10 tednov): od 6. januarja do 27. marca 2020
 • 3. semester: drugi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (12 tednov) od 30. marca do 26. junija 2020

Nekateri letniki pri rednih študentih imajo za izvedbo praktičnega izobraževanja v trajanju 10 tednov na voljo 11 tednov. Zato študentom dopuščamo, da se z delodajalci sami dogovorijo o dela prostih dnevih.

Večina predmetov se izvaja semestralno. To pomeni, da lahko študenti ob zaključku posameznega semestra opravljajo večino študijskih obveznosti (izpite) za približno polovico predmetov posameznega letnika.

Študijski koledar za izredne študente

Izredni študij izvajamo v več delih, kar  pomeni, da se predmeti izvajajo pa povsem drugačnem izvedbenem kurikulumu (urniku). Obseg ur in organiziranost študija sta prilagojena odraslim, zaposlenim udeležencem. Predavanja potekajo v popoldanskem času, večinoma od vključno ponedeljka do četrtka. Izjemoma se v dogovoru s študenti izobraževalno delo lahko izvaja tudi ob sobotah dopoldne. Običajno potekajo predavanja in vaje za dva predmeta hkrati.