Študijski program

ŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola je s pomočjo številnih partnerjev v gospodarstvu v letu 2007 povsem prenovila študijski program Informatika. Spremenjen program prinaša v širši prostor nove izobraževalne module in s tem dodatne razvojne možnosti v gospodarskem in javnem sektorju. Študij sledi bolonjski usmeritvi, kar pomeni, da je 40 % študijskega programa praktično usmerjenega.

Komu je študij namenjen?

Višješolski strokovni študijski program Informatika je namenjen vsem tistim, ki se želijo takoj po opravljeni diplomi zaposliti in delati na operativnih produkcijskih nalogah.

Program je usmerjen v takojšnjo uporabo teoretično pridobljenih znanj, zato je velik poudarek posvečen praktičnemu delu v organizaciji. Ta je lahko proizvodno ali storitveno podjetje, zavod ali podobno. Študent lahko po končanem študiju nadaljuje študij na tistih visokih strokovnih šolah, ki izobražujejo s področja informatike.

Dosedanji uspehi in pogled naprej

Velik vpis v višješolski program Informatika, izkušenost predavateljev, odlična strojna, komunikacijska in programska oprema omogočajo dobro izvedbo študijskega procesa.

K temu velja dodati veliko povpraševanje po tovrstnem kadru na Goriškem,  na Obali in Krasu ter na Notranjskem. Naši diplomanti nimajo težav z zaposlitvijo. Med njimi je veliko strokovnjakov, ki zasedajo pomembna delovna mesta v podjetjih in drugih institucijah celotne Primorske.

Kaj pričakujemo?

Pričakujemo, da se bo število študentov in kakovost uporabnih znanj diplomantov programa Informatika v prihodnosti še povečevala. Zanimanje za tovrstne kadre namreč konstantno narašča že nekaj let. Informacijska družba namreč zelo potrebuje inženirje s praktično uporabnimi znanji s področja računalništva in informatike.