Pričakujemo vas v Novi Gorici, v stavbi Erjavčeva 4a v predavalnici VN8, in sicer v petek, 15. 2. 2019:

  • ob 9.30  za programa Informatika in Mehatronika – redni študij
  • ob 11.00 za program Upravljanje podeželja in krajine – redni študij
  • ob 18.00 za programe Informatika, Mehatronika ter Upravljanje podeželja in krajine – izredni študij;

in v soboto, 16. 2. 2019

  • ob 9.30  za programe Informatika, Mehatronika ter Upravljanje podeželja in krajine – redni in izredni študij.