Vpis za REDNI študij bo potekal po naslednjem razporedu:

  1. za študente programa Informatika, v SREDO, 17. 8. 2016 ob 9.00 uri,
  2. za študente programa Mehatronika, v ČETRTEK, 18. 8. 2016 ob 9.00 uri,
  3. za študente programa Upravljanje podeželja in krajine v ČETRTEK, 18. 8. 2016 ob 11.00. uri.

Vpis za vse programe bomo izvedli v predavalnici VN 8 v 1. nadstropju rjave stavbe na Erjavčevi 4/a, 5000 Nova Gorica (za Hitovo poslovno stavbo).

IZREDNI študij:

Vpis za vse programe bo potekal v TOREK, 16. 8. 2016 ob 14. uri v predavalnici VN 8 v 1. nadstropju ŠC Nova Gorica, Erjavčeva 4/a, 5000 Nova Gorica (za Hitovo poslovno stavbo). Če se vpisa zaradi morebitne zadržanosti na ta dan ne boste mogli udeležiti, se lahko vpišete po tem datumu, vendar najkasneje do 25. 8. 2016, saj moramo do tega datuma Višješolski prijavni službi posredovati podatke o vpisanih. Za dogovor o nadomestnem terminu pokličite na telefonsko številko 05 6205 770 (referat) in se dogovorite za nadomestni termin. Referat bo med 25. julijem in 15. avgustom zaprt zaradi letnega dopusta.

VSI BODOČI ŠTUDENTI BOSTE NATANČNEJŠA NAVODILA DOBILI PO ELEKTRONSKI IN PO KLASIČNI POŠTI PO 22. JULIJU, KO NAM BO VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA POSLALA IMENA KANDIDATOV ZA VPIS.