PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
INFO TOČKA

Zaključek študija na VSŠ

Za študente, ki so se vpisali prvič v (star) študijski program Informatika in Mehatronika do vključno jeseni 2007 dokončanje študija ni več možno.
Vse ostale študente, ki so v preteklosti svoj študij iz kakršnega koli vzroka niso zaključili in študij (začasno) opustili vabimo, da se oglasijo na Višji strokovni šoli.

Šola (ravnatelj, referentka, predavatelji) bo vsakemu posamezniku individualno svetovala glede možnosti za dokončanje študija (opravljanja manjkajočih študijskih obveznosti, teme za diplomsko nalogo ipd.).

Vse, ki jih torej zanima zaključek študija vabimo, da se osebno oglasijo na šoli ali nas pokličejo na šolo 056205770 ali napišejo e-pošto na naslov vss@scng.si

S tem v zvezi objavljamo tudi nekaj možnih predlog tem diplomskih nalog, ki niso nujno vezane na dejavnost oz. zaposlitev v posameznem podjetju.

 

 


 

 • Analiza uporabe X programske opreme
 • Pristopi pri razvoju novega izdelka v podjetju
 • Učinkovita povezava razvoja, tehnologije in komerciale
 • Izdelava spletne strani za turistično kmetijo, kmečki turizem, podjetje, samostojnega podjetnika, društvo…
 • Upravljanje računalniških sistemov na daljavo
 • Varnostno kopiranje v oblaku
 • Starševski nadzor mobilnih naprav
 • Razvijanje X storitve kot dopolnilne dejavnosti na slovenskih kmetijah
 • SWOT analiza uvajanja socialnega podjetništva v Sloveniji
 • Uvajanje ekološke, lokalne in zdrave prehrane v osnovne šole in vrtce
 • Aplikacija za e-teste
 • Izdelava mobilne aplikacije za X
 • Mala otočna elektrarna na veter ali sonce
 • Vakuumsko vpetje obdelovancev na strojih in pri prenašanju bremen
 • Pregled senzorjev v mehatroniki
 • Humanoidna robotika
 • Vodenje sistema x z osebnim računalnikom, pametnim telefonom
 • Informacijski sistem za upravljanje in odločanje v poslovnem sistemu (praktičen primer na kmetiji, v podjetju…)
 • Načrtovanje informacijskega razvoja na kmetiji
 • Kmetijsko knjigovodstvo po FADN metodologiji
 • Poslovni načrt za X (predvsem področje kmetijstva in dodatnih dejavnosti na podeželju)
 • Zaraščanje travnih površin na X področju v obdobju od osamosvojitve do danes
 • Samooskrba ali tržna proizvodnja na živinorejski kmetiji?
 • Spremljanje zdravstvenega stanja živali v reji v hlevu in na pašniku
 • Vzroki opuščanja reje mlečnih krav na področju X
 • Izdelava načrta za preureditev hleva
 • Revitalizacija opuščenih travnikov/pašnikov na X področju
 • Biodiverziteta sodobne prehrane (več nalog)
 • Osebna in poklicna etika – osnova trajnostnega razvoja
 • Pomen nevladnih organizacij ter interesnih skupin pri varovanju naravnih vrednot Slovenije
 • Okolje v številkah
 • Naravne vrednote in okoljska problematika goriške regije

 

Določene diplomske naloge lahko študentje izdelajo v tandemu.

Določene teme obsegajo več izpeljank tako, da lahko posamezno temo prevzame več študentov.