Dokumenti VSŠ

Dokumenti, povezani z delom Višje strokovne šole

Aktualno študijsko leto
3 dokumenti

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 2021_22

Poimenska sestava organov Višje strokovne šole v študijskem letu 2022/23

Publikacija VSŠ 2022_23

NAKVIS
4 dokumenti

NAKVIS Mnenje o evalvaciji VSŠ 2019

NAKVIS Poročilo o zunanji evalvaciji VSŠ 2019

NAKVIS Poročilo o zunanji evalvaciji VSŠ 2013

NAKVIS Mnenje o evalvaciji VSŠ 2014

Pravilniki in zakoni
4 dokumenti

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami

Pravilnik o tutorskem sistemu

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)

Disciplinski pravilnik

Skip to content