Dokumenti VSŠ

Dokumenti, povezani z delom Višje strokovne šole

Aktualno študijsko leto
2 dokumenti

Poimenska sestava organov Višje strokovne šole v študijskem letu 2022/23

Publikacija VSŠ 2022_23

Kakovost
3 dokumenti

Poslovnik o kakovosti

Vrednote, poslanstvo, vizija in strategija VSŠ

Certifikat kakovosti – Diploma za poslovno odličnost

NAKVIS
2 dokumenti

Mnenje Nakvis 2019

Poročilo Nakvis o zunanji evalvaciji VSŠ 2019

Pravilniki in zakoni
4 dokumenti

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami

Pravilnik o tutorskem sistemu

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)

Disciplinski pravilnik