Zaposleni

Med delavce Višje strokovne šole spadajo vsi pedagoški delavci (predavatelj, inštruktorji in laboranti) ter ostali delavci, ki opravljajo različne podporne dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane s študijskim delom.

Predavateljem omogočamo specialistična usposabljanja, obiske strokovnih prireditev in sodelovanje na mednarodnih konferencah.
 • PREDAVATELJI
  Izvajajo predavanja ter večino vseh vaj. Nekaj predavateljev in inštruktorjev pogodbeno sodeluje z VSŠ, vsi ostali pa so na VSŠ redno zaposleni.
 • INŠTRUKTORJI
  Izvajajo določene laboratorijske vaje.
 • LABORANTI
  Nudijo strokovno in tehnično pomoč strokovno in tehnično pomoč pri izvedbi laboratorijskih vaj ter skrbijo za učno tehnologijo (razvoj in vzdrževanje).
 • REFERENTKA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE
  Ureja vse administrativne zadeve, ki so kakorkoli vezane na študijski proces na VSŠ.
 • Vsi predavatelji in drugi pedagoški ter strokovni sodelavci imajo bogate izkušnje s področja delovne prakse v gospodarstvu in v samem izobraževalnem procesu.
 • KONTAKT
  Kontakt z vsemi redno zaposlenimi pedagoškimi delavci VSŠ lahko študenti vzpostavijo preko e-pošte: ime.priimek@scng.si. Pogodbeni sodelavci pa študentom sami sporočijo svoj osebni oz. službeni e-poštni naslov.
Kontakt

A

predavatelj
mag. Simon Abolnar
Kontakt

B

predavatelj
Leon Blažič
Kontakt

Č

predavatelj
Tomislav Čermelj, univ. dipl. inž.
Kontakt

H

predavatelj
mag. Janko Harej
Kontakt

J

predavatelj
Branko Jerič, mag. gosp. inž.
branko.jeric@scng.si

Računalniško podprte tehnologije

Kontakt

K

predavatelj
Milivoj Kačič
predavatelj
Mitja Kenda
Kontakt

M

laborant
Klavdij Mervič
Kontakt

P

predavatelj
Egon Pipan, univ. dipl. inž. elektrotehnike
egon.pipan@scng.si

 

predavatelj
Milan Podbršček
predavateljica
Ivana Poša, univ. dipl. ing. kmetijstva
predavateljica
Barbara Pušnar
Kontakt

S

predavatelj, direktor
mag. Miran Saksida, univ. dipl. inž. elektrotehnike
miran.saksida@scng.si

Komunikacijske tehnologije in storitve, Računalništvo in informatika

 

predavateljica
mag. Saša Sirk
Kontakt

T

predavatelj, organizator PRI, Erasmus+ koordinator
dr. Aleš Tankosić
ales.tankosic@scng.si

Poslovno komuniciranje in vodenje, Ekonomika podjetja, Podjetništvo in trženje

Kontakt

V

predavatelj
Robert Vermiglio
predavatelj
mag. Boštjan Vouk
predavateljica
Rosana Vrh Makarovič
Kontakt

Ž

predavateljica
mag. Polona Žigon
 

polona.zigon@scng.si

Poslovno komuniciranje in vodenje, Strokovna terminologija v tujem jeziku