Na Višji strokovni šoli izvajamo študijski proces na treh tehniških smereh.

Študijski program Informatika ponuja vsa potrebna znanja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, infrastrukture in pripadajočih storitev.

Program Mehatronika z interdisciplinarnim študijem elektrotehnike, strojništva in računalništva zagotavlja združevanje različnih tehniških znanj in njihovo aplikacijo v praksi.

Študijski program Upravljanje podeželja in krajine je usmerjen v poslovne možnosti našega okolja z milim podnebjem in čudovito naravo,  ki za obstoj in razvoj potrebuje tudi kadre z znanjem o razvoju turizma in ekologije.

Študijski proces za vse tri programe poteka pretežno v Novi Gorici, v programu Upravljanje podeželja in krajine pa del procesa poteka v laboratorijih in na posestvu Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici.

Študente in s tem bodoče diplomante opremljamo s praktičnimi izkušnjami iz stroke in poslovnega sveta, usmerjamo jih na študijski poti, omogočamo jim študijske izmenjave in obiske sejmov ter drugih strokovnih prireditev.

Študij na Višji strokovni šoli je primeren za mlade in odrasle.