Počitnice, državni prazniki in organiziranega študijskega dela prosti dnevi

 • jesenske počitnice in prazniki (dan reformacije, dan spomina na mrtve): od 24. oktobra 2020 do 1. novembra 2020;
 • novoletne počitnice in prazniki (Božič, novo leto): od 25. decembra 2020 do 3. januarja 2021;
 • Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: 8. februar 2021;
 • zimske počitnice: od 20. februarja 2021 do 28. februarja 2021;
 • velikonočni ponedeljek: 5. april 2021;
 • prvomajske počitnice (dan upora proti okupatorju, praznik dela): od 24. aprila 2021 do 2. maja 2021);
 • Dan državnosti 25. 6. 2021
 • poletne počitnice od 12. julija 2021 do 16. avgusta 2021.

Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, zato v tem času praviloma ni možno opravljati konzultacij ter dela, povezanega z mentorstvom pri diplomskih nalogah in zagovorov diplomskih nalog.

Študijski koledar za redne študente

Skupinsko študijsko delo za študente se prične v četrtek, 1. oktobra 2020 in se zaključi v četrtek, 30. septembra 2021. Študentje se v tem času udeležujejo predavanj in vaj, ki trajajo 24 tednov (dvakrat po 12 tednov) ter praktičnega izobraževanja, ki traja 10 tednov.

Študijski proces pri rednih študentih je razdeljen na tri časovna obdobja – semestre.

1. letnik programov Informatika, Mehatronika ter oba letnika Upravljanje podeželja in krajine

 • 1. in 2. semester: prvi in drugi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (24 tednov): od 1. oktobra 2020 do 26. marca 2021;
 • 3. semester: praktično izobraževanje pri delodajalcih (10 tednov) od 29. marca do 24. junija 2021.

Redni študenti v programu Upravljanja podeželja in krajine opravljajo manjši del praktičnega izobraževanja lahko deloma tudi pred 29. marcem. S predavanji in vajami povsem zaključijo 9. aprila 2021 (zaradi vegetacije).

2. letnik programa Informatika in Mehatronika

 • 1. semester: prvi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (12 tednov): od 1. oktobra 2020 do 24. decembra 2020;
 • 2. semester: praktično izobraževanje pri delodajalcih (10 tednov): od 4. januarja do 26. marca 2021;
 • 3. semester: drugi del predavanj – izobraževalno delo v VSŠ (12 tednov) od 29. marca do 24. junija 2021.

Nekateri letniki pri rednih študentih imajo za izvedbo praktičnega izobraževanja v trajanju 10 tednov na voljo 11 tednov. Zato študentom dopuščamo, da se z delodajalci sami dogovorijo o dela prostih dnevih.

Večina predmetov se izvaja semestralno. To pomeni, da lahko študenti ob zaključku posameznega semestra opravljajo večino študijskih obveznosti (izpite) za približno polovico predmetov posameznega letnika.

Študijski koledar za izredne študente

Izredni študij izvajamo v več delih, kar  pomeni, da se predmeti izvajajo pa povsem drugačnem izvedbenem kurikulumu (urniku). Obseg ur in organiziranost študija sta prilagojena odraslim, zaposlenim udeležencem. Predavanja potekajo v popoldanskem času, večinoma od vključno ponedeljka do četrtka. Izjemoma se v dogovoru s študenti izobraževalno delo lahko izvaja tudi ob sobotah dopoldne. Običajno potekajo predavanja in vaje za dva predmeta hkrati.