Upravljanje podeželja in krajine 1. letnik

1.letnik študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine je sestavljen iz dveh obveznih modulov Poslovanje in ekonomika ter Komunikacija in informatika, dveh obveznih predmetov praktičnega izobraževanja in izbirnih predmetov v obsegu 15 KT.

Poslovanje in Ekonomika (12 KT):

Komunikacija in Informatika (9 KT):

Obvezni predmeti (11 KT):

Izbirni predmeti ( 15 KT)

Upravljanje podeželja in krajine 2. letnik

2. letnik študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine je sestavljen iz enega obveznega modula Podjetništvo z organizacijo, enega obveznega predmeta, praktičnega izobraževanja in izbirnih predmetov v obsegu 22 KT.

Podjetništvo z organizacijo (15 KT):

Obvezni predmet (5 KT):

Izbirni predmeti (22 KT)

Prosto izbirni predmet

Diplomsko delo (5 KT)

 

Izbirni predmeti

Študenti morajo ob vpisu v 1. letnik izbrati en poklicni standard. Z izbiro poklicnega standarda izberejo en oz. tri izbirne predmete, ki so vezani na določen poklicni standard in so označeni z rdečo barvo. Ostale izbirne predmete izberejo študentje prosto do izpolnitve števila kreditnih točk, potrebnih za zaključek izobraževanja (37 KT).  Na ŠC Nova Gorica, Višji strokovni šoli izvajamo tri poklicne standarde. Šola izvaja določene izbirne predmete vsako drugo študijsko leto kot to določa letni delovni načrt oz. izvedbeni kurikul. Študijske obveznosti pri posameznem izbirnem predmetu lahko študent opravlja v okviru 1. ali 2. letnika. Vsi trije poklicni standardi in njim pripadajoči izbirni predmeti so:

Kmetijski Farmacevt/ka (23KT):

Upravitelj/ica kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnja (23KT):

Strokovni sodelavec/ka za konjerejo in konjenistvo (7KT):