Na Višji strokovni šoli izvajamo študijski proces na treh tehniških smereh. Študijski program Informatika ponuja vsa potrebna znanja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, infrastrukture in pripadajočih storitev.

Program Mehatronika z interdisciplinarnim študijem elektrotehnike, strojništva in računalništva zagotavlja združevanje različnih tehniških znanj in njihovo aplikacijo v praksi.

Študijski program Upravljanje podeželja in krajine je usmerjen v poslovne možnosti našega okolja z milim podnebjem in čudovito naravo,  ki za obstoj in razvoj potrebuje tudi kadre z znanjem o razvoju npr. turizma in ekologije.

Študijski proces za vse tri programe poteka pretežno v Novi Gorici, v programu Upravljanje podeželja in krajine pa del procesa poteka v laboratorijih in na posestvu Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici.

Študente in s tem bodoče diplomante opremljamo s praktičnimi izkušnjami iz stroke in poslovnega sveta, usmerjamo jih na študijski poti, omogočamo jim študijske izmenjave in obiske sejmov ter drugih strokovnih prireditev.