Informatika 1. letnik

1.letnik študijskega programa Informatika je sestavljen iz treh modulov (oz. 8 predmetov) ter praktičnega izobraževanja. Vsi trije moduli oz. vsi predmeti ter praktično izobraževanje v prvem letniku so obvezni.

1. modul: Komunikacije v tehniki

2. modul: Postavitev in konfiguracija omrežja

3. modul: Kodiranje programov

Informatika 2. letnik

2. letnik študijskega programa Informatika je sestavljen iz enega obveznega modula Osnove ekonomije, treh izbirnih modulov ter enega prosto izbirnega predmeta.

Najkasneje ob vpisu v 2. letnik morajo študenti izbrati enega izmed dveh poklicnih standardov. Posamezen poklicni standard študentom določa dva izbirna modula oz. štiri predmete v obsegu 28 KT.

Od preostalih štirih modulov morajo študenti izbrati še en modul (še dva predmeta) v obsegu 14 KT.

Študent mora poleg treh modulov izbrati tudi en prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT.

Prosto izbirni predmet lahko študentje opravijo v okviru kateregakoli drugega višješolskega programa ali visokošolske ustanove. ŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola kot prosto izbirni predmet ponuja predmet Multimediji.

Osnove Ekonomije

Sistemsko Administriranje

Izdelava programskih aplikacij

Upravljanje podatkovnih omrežij

Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov

Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev

Podatkovna omrežja

Prosto izbirni predmet

Diplomsko delo