ŠTUDIJ

Upravljanje podeželja in krajine

Upravljanje podeželja in krajine je višješolski študijski program s področja kmetijstva, trajnostnega razvoja in dodatnih dejavnosti na podeželju.
Po uspešno zaključenem študiju tega programa, študent/-ka pridobi višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka kmetijstva in krajine (SOK6/EOK5).

Podroben opis predmetnikov študijskih programov (CPI): Upravljanje podeželja in krajine

Tipična dela, ki jih opravlja inženir kmetijstva in krajine

so vezana na podeželje:

 • pridelava,
 • predelava in trženje kmetijskih proizvodov
 • varstvo rastlin in okolja
 • prodaja fitofarmacevtskih sredstev
 • urejanje kulturne krajine
 • upravljanje z zelenimi rekreacijskimi površinami
 • učenje jahanja idr.

Cilji študija

so doseženi s premišljenim združevanjem kmetijskih, živilskih, rekreacijskih, turističnih in poslovnih vsebin.

Program zato vključuje sodobne vsebine z vseh področij, ki so pomembna za razvoj podeželja. Študenti lahko s pomočjo izbirnih modulov zadostijo svojim potrebam in željam po znanju s področja vinogradništva in vinarstva, fitofarmacije, turizma in/ali trženja.

 


 

Diplomanti

pridobijo višješolsko strokovno izobrazbo na osnovi različnih poklicnih standardov:

 • Upravitelj kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje,
 • Kmetijski farmacevt ter
 • Trener konj in učitelj jahanja.

Tudi če študijskega programa ne zaključijo v celoti, lahko pridobijo katerega od naštetih NPK-jev.

Študentje v času študija pridobijo praktično uporabna znanja

 • kompetence z laboratorijskimi vajami in praktičnim izobraževanjem, ki se izvajajo v laboratorijih, na šolskem posestvu, na (mojstrskih) kmetijah, ali v podjetjih.

Izvedbo praktičnega izobraževanja vsebinsko in organizacijsko usklajuje predavatelj višje šole

 • organizator praktičnega izobraževanja z mentorjem v instituciji.

Napredovanje študentove praktične usposobljenosti spremlja na delovnem mestu mentor in o tem obvešča organizatorja.

Praktično izobraževanje je možno opravljati v različnih institucijah.