SMER

Predmetnik – UPK

Upravljanje podeželja in krajine je višješolski študijski program s področja kmetijstva,
trajnostnega razvoja in dodatnih dejavnosti na podeželju.

Podezelje in Krajina 1. Letnik

1.letnik študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine je sestavljen iz:

 • dveh obveznih modulov Poslovanje in ekonomika ter Komunikacija in informatika (21 KT),
 • dveh obveznih predmetov Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz
  biologije ter Rastlinska pridelava in reja živali (11 KT),
 • praktičnega izobraževanja (13 KT) in
 • izbirnih predmetov v obsegu 15 KT.

 

 


 

Podezelje in krajina 2. Letnik

2. letnik študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine je sestavljen iz

 • enega obveznega modula Podjetništvo z organizacijo (15 KT),
 • predmeta Razvoj podeželja z zakonodajo (5 KT),
 • praktičnega izobraževanja (13 KT),
 • diplomske naloge (5 KT) in
 • izbirnih predmetov v obsegu 22 KT.

Podjetnistvo z organizacijo:


 1. Podjetništvo in trženje
 2. Organizacija in poslovanje
 3. Razvoj podeželja z zakonodajo

Izbirni Predmet:


 1. Praktično izobraževanje

Diplomska Naloga:

Izbirni Predmeti Upravljanje
Podezelja in Krajine

Študenti morajo ob vpisu v 1. letnik izbrati en poklicni standard. Z izbiro poklicnega standarda izberejo en oz. tri izbirne predmete.

Na ŠC Nova Gorica, Višji strokovni šoli izvajamo tri poklicne standarde. Šola izvaja določene izbirne predmete vsako drugo študijsko leto kot to določa letni delovni načrt oz. izvedbeni kurikul. Študijske obveznosti pri posameznem izbirnem predmetu lahko študent opravlja v okviru 1. ali 2. letnika. Vsi trije poklicni standardi in njim pripadajoči izbirni predmeti so:

Kmetijski Farmacevt/ka (23KT):


 1. Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu
 2. Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu
 3. Varstvo rastlin s fitofarmacijo
 4. Treniranje konj in učenje jahanja
 5. Logistika in mehanizacija v kmetijstvu
 6. Turizem in rekreacija na podeželju
 7. Ekološka pridelava hrane
 8. Zdravstveno varstvo domačih živali
 9. Vinarstvo

Prosto izbirni predmet

Upravitelj/ica KM.Gospodarstva in proizvodnja (23KT):


 1. Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu
 2. Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu
 3. Gospodarjenje v živinoreji
 4. Treniranje konj in učenje jahanja
 5. Varstvo rastlin z fitofarmacijo
 6. Logistika in mehanizacija v kmetijstvu
 7. Turizem in rekreacija na podeželju
 8. Ekološka pridelava hrane
 9. Zdravstveno varstvo domačih živali
 10. Vinarstvo

Prosto izbirni predmet

Strokovni Sodelavec/ka za konjerejo in konjenistvo (7KT):


 1. Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu
 2. Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu
 3. Gospodarjenje v živinoreji
 4. Varstvo rastlin s fitofarmacijo
 5. Logistika in mehanizacija v kmetijstvu
 6. Turizem in rekreacija na podeželju
 7. Ekološka pridelava hrane
 8. Zdravstveno varstvo domačih živali
 9. Vinarstvo

Prosto izbirni predmet