Dokumenti Kakovost

Dokumenti, povezani s procesom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti

NAKVIS
2 dokumenti

Mnenje Nakvis 2019

Poročilo Nakvis o zunanji evalvaciji VSŠ 2019

Samoevalvacijska poročila
3 dokumenti

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 20-21

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 19-20

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ 18-19