Polno ime: IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU OD 2020 DO 2022

Trajanje: 19. junij 2020 do 31. oktober 2022

Namen projekta:

Namen projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! je omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja, pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc za višjo kakovost izvedbe izobraževalnega dela in osebni karierni razvoj.

Cilji projekta:

Cilj projekta je izpopolnjevanje splošnih in specifičnih kompetenc zaposlenih:

  • učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem izobraževanju,
  • usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,
  • učinkovito komuniciranje in sodelovanje.

Med specifičnimi kompetencami je v ospredju izpopolnjevanje digitalnih kompetenc:

  • izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju,
  • informacijska in podatkovna pismenost,
  • komunikacija in sodelovanje,
  • izdelovanje digitalnih vsebin,
  • varnost in
  • problemsko reševanje.

Povezava do Programov Izpopolnjevanj CiljajVišje! in aktualnih terminov ter lokacij izvedb.

Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, ki je bil objavljen 19. 6. 2020 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji.